• TRANG CHỦ
  • Xã hội

Thiêng liêng nghi lễ chào cờ tại Quảng trường Ba Đình sáng 2/9

Quốc kỳ tung bay trên Quảng trường Ba Đình trước lễ chào cờ

Quốc kỳ tung bay trên Quảng trường Ba Đình trước lễ chào cờ

Ngày 2/9 lá cờ đã được kéo cao

Ngày 2/9 lá cờ đã được kéo cao

Chiến sĩ đội tiêu binh chuẩn bị cho lễ chào cờ

Chiến sĩ đội tiêu binh chuẩn bị cho lễ chào cờ

Quốc kỳ tung bay trên Quảng trường Ba Đình trước lễ chào cờ

Quốc kỳ tung bay trên Quảng trường Ba Đình trước lễ chào cờ

Đội tiêu binh di chuyển vào vị trí chuẩn bị làm lễ chào cờ

Đội tiêu binh di chuyển vào vị trí chuẩn bị làm lễ chào cờ

Đội tiêu binh di chuyển vào vị trí chuẩn bị làm lễ chào cờ

Đội tiêu binh di chuyển vào vị trí chuẩn bị làm lễ chào cờ

Quốc kỳ tung bay khi nghi lễ chào cờ diễn ra

Quốc kỳ tung bay khi nghi lễ chào cờ diễn ra

Đội tiêu binh nghiêm trang trước quốc kỳ

Đội tiêu binh nghiêm trang trước quốc kỳ

Chiến sĩ tiêu binh nghiêm trang trong lễ chào cờ

Chiến sĩ tiêu binh nghiêm trang trong lễ chào cờ

Đội tiêu binh di chuyển sau khi kết thúc lễ chào cờ

Đội tiêu binh di chuyển sau khi kết thúc lễ chào cờ

Đội tiêu binh di chuyển sau khi kết thúc lễ chào cờ

Đội tiêu binh di chuyển sau khi kết thúc lễ chào cờ

Đội tiêu binh di chuyển qua cửa Lăng Bác

Đội tiêu binh di chuyển qua cửa Lăng Bác

Các bạn trẻ đến theo dõi lễ chào cờ sáng 2/9

Các bạn trẻ đến theo dõi lễ chào cờ sáng 2/9

Các bạn trẻ đến buổi lễ chào cờ sáng 2/9

Các bạn trẻ đến buổi lễ chào cờ sáng 2/9

Dù sáng sớm có mưa nhẹ nhưng dòng người đến xem lễ chào cờ vẫn đông.

Dù sáng sớm có mưa nhẹ nhưng dòng người đến xem lễ chào cờ vẫn đông.

Cậu bé được bố cho lên vai để xem chào cờ rõ hơn

Cậu bé được bố cho lên vai để xem chào cờ rõ hơn

Cậu bé được bố cho lên vai để xem chào cờ rõ hơn

Cậu bé được bố cho lên vai để xem chào cờ rõ hơn

Người dân không quản mưa đến xem lễ chào cờ

Người dân không quản mưa đến xem lễ chào cờ

Một nhóm bạn trẻ trong và ngoài nước đến xem lễ chào cờ sáng 2/9

Một nhóm bạn trẻ trong và ngoài nước đến xem lễ chào cờ sáng 2/9

Các bà, các cô từ Vĩnh Phúc xuống Hà Nội từ sáng sớm để xem chào cờ

Các bà, các cô từ Vĩnh Phúc xuống Hà Nội từ sáng sớm để xem chào cờ

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất