Thi tốt nghiệp THPT 2012: Công bố đáp án chính thức

(VTC News)- Tối nay 4/6, Bộ GD-ĐT công bố chính thức đáp án các môn thi tốt nghiệp THPT năm 2012.
Hệ Chuẩn và Nâng cao

Đáp án Anh  DAAnhCNC.pdf
Đáp án Pháp  DAPhapCNC-1.pdf
Đáp án Nga   DANgaCNC-1.pdf

Hệ Phổ thông

Hướng dẫn chấm Văn  HDVanPT.pdf
Hướng dẫn chấm Toán HDToanPT.pdf
Hướng dẫn chấm Sử    HDSuPT.pdf
Hướng dẫn chấm Hóa  DAHoaPT.pdf
Hướng dẫn chấm Địa   HDDiaPT.pdf
Đáp án Lý                   DALyPT.pdf

Đáp án Tiếng Trung      DATrungPT.pdf
Đáp án Tiếng Nhật       DANhatPT.pdf
Đáp án Tiếng Đức        DADucPT.pdf

Hệ Giáo dục thường xuyên


Hướng dẫn chấm Văn  HDVanGDTX.pdf
Hướng dấn chấm Toán HDToanGDTX.pdf
Hướng dẫn chấm Sử    HDSuGDTX.pdf
Hướng dẫn chấm Địa    HDDiaGDTX.pdf
Đáp án Lý                   DALyGDTX.pdf
Đáp án Hóa                 DAHoaGDTX.pdf

Hệ phổ thông - 3 năm
Đáp án Anh                DAAnhPT3.pdf
Đáp án Pháp              DAPhapPT3.pdf
Đáp án Nga                DANgaPT3.pdf


P.V
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN