• TRANG CHỦ
  • Giáo dục

Thí sinh xếp hàng dài dự thi vào Đại học Quốc gia Hà Nội 2015

Có hàng nghìn thí sinh dự thi vào ĐH Quốc gia Hà Nội bằng bài thi đánh giá năng lực.

Có hàng nghìn thí sinh dự thi vào ĐH Quốc gia Hà Nội bằng bài thi đánh giá năng lực.

Thí sinh dự tuyển vào ĐH Quốc gia Hà Nội sẽ tham gia làm bài thi đánh giá năng lực được tổ chức vào 2 đợt: cuối tháng 5 và đầu tháng 8.

Thí sinh dự tuyển vào ĐH Quốc gia Hà Nội sẽ tham gia làm bài thi đánh giá năng lực được tổ chức vào 2 đợt: cuối tháng 5 và đầu tháng 8.

Người nhà của thí sinh ngồi chờ con làm bài thi

Người nhà của thí sinh ngồi chờ con làm bài thi

Theo thống kê, có 45.350 thí sinh đăng ký dự thi đợt 1.

Theo thống kê, có 45.350 thí sinh đăng ký dự thi đợt 1.

Tình nguyện viên hướng dẫn phòng thi cho thí sinh.

Tình nguyện viên hướng dẫn phòng thi cho thí sinh.

Bài thi sẽ được thực hiện trên máy tính tại các phòng thi tiêu chuẩn.

Bài thi sẽ được thực hiện trên máy tính tại các phòng thi tiêu chuẩn.

Khi kết thúc bài làm, thí sinh sẽ biết ngay điểm bài thi của mình.

Khi kết thúc bài làm, thí sinh sẽ biết ngay điểm bài thi của mình.

Thí sinh đợi trước khi vào phòng thi.

Thí sinh đợi trước khi vào phòng thi.

Người nhà thí sinh không được vào khu vực thi.

Người nhà thí sinh không được vào khu vực thi.

Lực lượng an ninh và tình nguyện viên bảo vệ nghiêm ngặt.

Lực lượng an ninh và tình nguyện viên bảo vệ nghiêm ngặt.

Đồ của thí sinh được gửi ở một khu vực riêng với phòng thi.

Đồ của thí sinh được gửi ở một khu vực riêng với phòng thi.

7h giám thị bắt đầu làm thủ tục vào phòng thi

7h giám thị bắt đầu làm thủ tục vào phòng thi

8h15 sẽ thi bài đánh giá năng lực tiếng Anh trên giấy và 9h45 kết thúc.

8h15 sẽ thi bài đánh giá năng lực tiếng Anh trên giấy và 9h45 kết thúc.

Nơi gửi đồ của các thí sinh trước khi vào phòng thi.

Nơi gửi đồ của các thí sinh trước khi vào phòng thi.

Khu vực thi không ai được vào.

Khu vực thi không ai được vào.

Người nhà thí sinh xếp hàng dài chờ đợi

Người nhà thí sinh xếp hàng dài chờ đợi

Tags:

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất