Thí sinh có 15 ngày để nộp đơn phúc khảo

(VTC News)- Hiện nay, tất cả các trường ĐH đều đã công bố điểm thi. Theo quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2010, sau khi công bố điểm thi, Hội đồng tuyển sinh (HĐTS) sẽ nhận nhận đơn xin phúc khảo bài thi của các thí sinh. Tuy nhiên, chỉ nhận bài thi môn văn hóa của thí sinh trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày công bố điểm thi. HĐTS sẽ phải trả lời thí sinh chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn.

 Thí sinh có 15 ngày để nộp đơn phúc khảo. ( Ảnh: Phạm Thịnh)

Thí sinh có 15 ngày để nộp đơn phúc khảo. ( Ảnh: Phạm Thịnh)


Việc tổ chức phúc khảo tiến hành theo từng môn thi dưới sự điều hành trực tiếp của Trưởng ban Phúc khảo.

Các bài thi sau khi phúc khảo được xử lý như sau: nếu kết quả hai lần chấm phúc khảo giống nhau thì giao bài thi cho Trưởng ban Phúc khảo ký xác nhận điểm chính thức. Nếu kết quả hai lần chấm phúc khảo có sự chênh lệch thì rút bài thi giao cho Trưởng ban Phúc khảo tổ chức chấm lần thứ ba.

Nếu kết quả của hai trong ba lần phúc khảo giống nhau thì lấy điểm giống nhau làm điểm chính thức. Nếu kết quả của cả ba lần chấm lệch nhau thì Trưởng ban Phúc khảo lấy điểm trung bình cộng của 3 lần chấm làm điểm chính thức.Trong trường hợp phúc khảo bài thi mà thí sinh chuyển từ diện không trúng tuyển thành trúng tuyển (và ngược lại) hoặc lệch nhau từ 0,5 điểm trở lên thì HĐTS phải tổ chức đối thoại trực tiếp giữa các cán bộ chấm thi đợt đầu và cán bộ phúc khảo đối với các bài thi của thí sinh có sự điều chỉnh điểm.

Thí sinh có nhu cầu phúc khảo cần liên hệ trực tiếp phòng đào tạo các trường nhận đơn xin phúc khảo, điền đầy đủ thông tin cá nhân và môn muốn phúc khảo, đóng lệ phí. Lệ phí phúc khảo bài thi dao động từ 15.000- 50.000 đồng/môn. Nếu sau khi phúc khảo phải sửa điểm theo quy định thì HĐTS hoàn lại khoản lệ phí này cho thí sinh.

Các trường không nhận đơn phúc khảo các môn năng khiếu. Hầu hết các trường không nhận đơn phúc khảo qua đường bưu điện


Phạm Thịnh

Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN