Báo Điện tử VTC News

Thi chứng chỉ ngoại ngữ phục vụ biên chế: Giám thị làm bài luôn cho thí sinh

Điều trái khoáy ở khu "chợ" chứng chỉ này phần lớn đối tượng tham dự là giáo viên; tuy nhiên, nhiều người trong số họ cũng chẳng vui sướng gì.

 

Giáo sư, phó giáo sư phải có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm: Thêm giấy phép con?

Giáo sư, phó giáo sư phải có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm: Thêm giấy phép con?

Theo chuyên gia, quy định giảng viên đạiọc phải có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm là một hình thức yêu cầu các giảng viên phải có “giấy phép con” khi “hành nghề”.
 
Bất thường việc thi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế 'chắc chắn đậu'

Bất thường việc thi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế 'chắc chắn đậu'

Có nhiều bất thường liên quan đến việc tổ chức ôn tập và thi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế do Công ty IBEST Việt Nam tổ chức.

Bình luận

VTC NEWS TV

CHÍNH TRỊ XÃ HỘI

BẢN TIN 113

GIẢI TRÍ

QUỐC TẾ

KINH TẾ

GÓC THƯ GIÃN

THỂ THAO