Thêm một công ty đa cấp ở Hà Nội xin dừng hoạt động

(VTC News) - Công ty Cổ phần Everrichs Global, một công ty hoạt động trong lĩnh vực bán hàng đa cấp, đã đề nghị Sở Công Thương Hà Nội xin giải tỏa tiền ký quỹ và dừng hoạt động.

Nguồn: VTV

Hiện Sở Công Thương Hà Nội đã ra thông báo: "Nếu công ty chưa hoàn thành các nghĩa vụ đối với người tham gia bán hàng đa cấp thì những người tham gia cần gửi thông báo tới Sở trước ngày 22/5 để Sở yêu cầu công ty này trả lại. Nếu đến ngày 2/6, Sở Công Thương Hà Nội không nhận được thông báo của người tham gia bán hàng đa cấp, công ty Everrichs Global được coi là đã hoàn thành các nghĩa vụ".

Vũ Nguyên
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN