Thầy hiệu trưởng bắt học sinh giải toán đổi lấy mật khẩu Wi-Fi

(VTC News) - Thầy hiệu trưởng ở An Giang yêu cầu học sinh giải toán mỗi ngày để được dùng "chùa" Wi-Fi, học sinh nếu muốn vào Wi-Fi sẽ phải giải ra đáp án đúng.

VTC9

Bình luận

VTC NEWS TV

CHÍNH TRỊ XÃ HỘI

BẢN TIN 113

GIẢI TRÍ

QUỐC TẾ

KINH TẾ

GÓC THƯ GIÃN

THỂ THAO