Thay đổi Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi
  • Zalo

Thay đổi Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi

Thời sự Thứ Năm, 23/11/2017 17:28:00 +07:00

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam vừa ký Quyết định thay đổi Ủy viên Thường trực Ủy ban này.

Theo quyết định, bà Đào Hồng Lan, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội làm Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam thay ông Nguyễn Trọng Đàm.

Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam là tổ chức liên ngành, có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ trong việc chỉ đạo, phối hợp các hoạt động phục vụ công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi.

Anh_12_-_2762_thumb

 Bà Đào Hồng Lan làm Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam.

Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam có các nhiệm vụ: Giúp Thủ tướng Chính phủ xây dựng chủ trương, chính sách, chương trình, kế hoạch chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi; Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và đánh giá hoạt động của các Bộ, ngành, địa phương trong việc triển khai thực hiện pháp luật, chính sách của Nhà nước đối với công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi.

Đồng thời, giúp Thủ tướng Chính phủ tổ chức phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương, các đoàn thể trong việc tuyên truyền, phổ biến và vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đối với người cao tuổi.

Ngoài ra, Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam có nhiệm vụ tổng hợp và định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình thực hiện công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi và thực hiện chỉ đạo các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực về người cao tuổi.

Lưu Thủy
Bạn có cảm nghĩ gì về "Thay đổi Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi" ?. Chia sẻ ý kiến của bạn tại đây
Bình luận

Bạn chưa nhập đủ thông tin