Thay đổi trên Trái Đất khi các lục địa sáp nhập thành một

Khi siêu lục địa hình thành, con người có thể đi bộ từ Australia tới châu Nam Cực và sư tử Namibia sẽ bò lang thang ở New York.

Bình luận

Thị trường

Trí tuệ nhân tạo