Thay đổi đơn vị có nhiệm vụ tuyển sinh đại học 2017

Giáo dụcThứ Hai, 05/12/2016 07:42:00 +07:00

Toàn bộ nhiệm vụ liên quan đến công tác tuyển sinh ĐH và CĐ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ GD-ĐT sẽ được chuyển từ Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục sang Vụ Giáo dục Đại học.

Vụ Giáo dục Đại học sẽ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan giúp Bộ trưởng về công tác tuyển sinh, xây dựng và trình Bộ trưởng phê duyệt, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, đề án, văn bản hướng dẫn về công tác tuyển sinh, đồng thời xây dựng, quản lý và tập huấn sử dụng phần mềm tuyển sinh.

thi-thpt-quoc-gia-2-1300

Nhiệm vụ tuyển sinh đại học, cao đẳng 2017 sẽ được giao về cho Vụ Giáo dục Đại học quản lý 

Ngoài ra, Vụ Giáo dục Đại học sẽ trực tiếp chỉ đạo các cơ sở giáo dục đại học, các trường cao đẳng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ GD-ĐT, hướng dẫn UBND cấp tỉnh, các bộ, cơ quan ngang bộ trong việc thực hiện công tác tuyển sinh.

Với phần chuyển giao nhiệm vụ này, Vụ Giáo dục Đại học cũng sẽ chủ trì trong công tác kiểm tra tuyển sinh đại học, cao đẳng.

Vụ Giáo dục Đại học sẽ có trách nhiệm phối hợp với thanh tra và các đơn vị có liên quan trong việc thanh tra tuyển sinh ĐH, CĐ và phối hợp với Cục Công nghệ Thông tin cùng các đơn vị có liên quan trong việc xây dựng phần mềm xét tuyển đại học, cao đẳng.

Trước năm 2012, công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng cũng thuộc nhiệm vụ của Vụ Giáo dục Đại học và nội dung nhiệm vụ này được chuyển sang Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục từ tháng 1-2012.

Video: Nghịch lý tuyển sinh đại học năm 2016


Bổ ích

Xúc động

Sáng tạo

Độc đáo
Bình luận
vtc.vn