Thầy Đỗ Việt Khoa - 'hiệp sĩ cô độc'

(VTC News) - Cùng gặp gỡ người thầy giáo biểu tượng của một cuộc đấu tranh chống tiêu cực trong toàn ngành giáo dục 10 năm trước, thầy Đỗ Việt Khoa.


Xem thêm tại: https://www.youtube.com/watch?v=015xT4V6zOs
và: https://www.youtube.com/c/vnotv
VNOTV
Bình luận
® GƯƠNG MẶT THƯƠNG HIỆU