Thành tựu ghép tạng của ngành y tế Việt Nam năm 2018

Sức khỏeThứ Hai, 31/12/2018 07:42:00 +07:00

Năm 2018, Việt Nam đạt thành tựu vượt bậc trong kỹ thuật ghép tạng, điển hình là vào ngày 12/12 lần đầu tiên nước ta ghép đồng thời 5 tạng và thực hiện ghép phổi thành công.

 

VTC 14
Bình luận
vtc.vn