Thanh tra phòng chống tham nhũng tại UBND TP Hà Nội

Ngày 23/10, Thanh tra Chính phủ công bố Quyết định thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng đối với UBND thành phố Hà Nội.
Mục đích nhằm kiểm tra, đánh giá, đôn đốc việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng.
Đoàn Thanh tra do ông Phạm Trọng Đạt, Cục trưởng Cục Chống tham nhũng Thanh tra Chính phủ làm trưởng đoàn có nhiệm vụ thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác phòng chống tham nhũng đối với UBND thành phố Hà Nội theo Kế hoạch tiến thành thanh tra đã được Tổng Thanh tra Chính phủ phê duyệt.
Theo kế hoạch, Đoàn sẽ tiến hành thanh tra thời kỳ từ ngày 1/1/2001 đến 30/9/2013. Trong thời gian này, Đoàn sẽ trực tiếp làm việc tại các cơ quan, đơn vị liên quan của thành phố trong thời gian 40 ngày kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra (không tính ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định).
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Đức Lượng nhấn mạnh: Việc thanh tra lần này là hoạt động thường xuyên của cơ quan quản lý Nhà nước nhằm kiểm tra, đánh giá, đôn đốc việc thực hiện các quy định của pháp luật phòng chống tham nhũng. Qua đó phát hiện, phòng ngừa các nhân tố xấu đồng thời phát huy các nhân tố tốt. Bên cạnh đó, Đoàn thanh tra cũng sẽ thực hiện hướng dẫn, định hướng lại cho các đơn vi nếu phát hiện những chỗ làm chưa đúng, chưa chuẩn so với quy định pháp luật.
Thay mặt lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội, ông Vũ Hồng Khanh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã tiếp thu, thực hiện nghiêm túc và cung cấp đầy đủ yêu cầu của Đoàn Thanh tra./.
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN