Thanh niên chở bạn đi trộm xe, bị chủ nhà lao ra song phi ngã sấp mặt

(VTC News) - Nam thanh niên chở bạn đi trộm xe đạp điện, chưa kịp tẩu thoát đã bị chủ nhà lao ra đạp ngã sõng soài và đánh một trận tơi tả.

Nguồn: Clip Go

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113

Truyền hình Văn hóa giải trí

Truyền hình quốc tế

Truyền hình kinh tế