Thành ngữ tiếng Anh với từ 'chó'

'Like a dog with two tails' được dùng để diễn tả sự phấn khởi, hân hoan hay 'Let sleeping dogs lie' ý chỉ chuyện đã qua, hãy để cho nó qua.

Thanh ngu tieng Anh voi tu 'cho' hinh anh 1

 

Thanh ngu tieng Anh voi tu 'cho' hinh anh 2

 

Thanh ngu tieng Anh voi tu 'cho' hinh anh 3

 

Thanh ngu tieng Anh voi tu 'cho' hinh anh 4

 

Thanh ngu tieng Anh voi tu 'cho' hinh anh 5

 

Thanh ngu tieng Anh voi tu 'cho' hinh anh 6

 

>>>Đọc thêm: Chó cảnh diện thời trang 'sang chảnh' tung tăng dạo phố

Bình luận