• Zalo

Thanh lý 264 xe công, giá trị còn lại 390 triệu đồng

Kinh tế Thứ Tư, 29/06/2016 16:40:00 +07:00

Theo Cục Quản lý công sản, trong 6 tháng đầu năm, các bộ ngành, cơ quan trung ương đã thực hiện thanh lý 264 xe ô tô công (tổng nguyên giá 79,68 tỷ đồng), giá trị trên sổ sách kế toán còn lại là 390 triệu đồng.

Tài sản tăng chủ yếu là đất (441,65 tỷ đồng), nhà (820,38 tỷ đồng), ô tô tăng (156 tỷ đồng) và tài sản khác (89,07 tỷ đồng).

Tương tự, tài sản giảm gồm đất (275,25 tỷ đồng), nhà (192,62 tỷ đồng), ô tô (175,20 tỷ đồng) và tài sản khác (102,94 tỷ đồng).

Xe_cong

 6 tháng đầu 2016, số ô tô công tăng thêm 171 chiếc. 

Vấn đề xe công, vốn được dư luận quan tâm trong thời gian qua, theo Cục Quản lý công sản, các bộ ngành, cơ quan trung ương đã thực hiện thanh lý 264 xe ô tô công (tổng nguyên giá 79,68 tỷ đồng), giá trị còn lại trên sổ sách kế toán là 390 triệu đồng. Đồng thời, điều chuyển 20 xe ô tô công cho các cơ quan, địa phương khác có nhu cầu.

Theo tính toán, dù số xe công dư thừa trên cả nước hiện nay khoảng 7.000 chiếc, song trong 6 tháng đầu năm 2016, tổng số ô tô công vẫn tăng thêm 171 chiếc.

Liên quan đến vấn đề sắp xếp xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước, theo ông La Văn Thịnh (Phó Cục trưởng Cục Quản lý công sản), đến nay, các bộ, ngành, địa phương trong cả nước đã thực hiện báo cáo kê khai và đề xuất phương án xử lý đối với khoảng 154.681 cơ sở nhà, đất với tổng diện tích khoảng 3.006 triệu m2 đất và 139,4 triệu m2 nhà.

Đồng thời, các cấp có thẩm quyền đã phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý đối với 123.413 cơ sở với tổng diện tích là 1.965,7 triệu m2 đất và 115 triệu m2 nhà. Trong đó giữ lại tiếp tục sử dụng khoảng 1.856,2 triệu m2 đất, 108,3 triệu m2 nhà; bán, chuyển nhượng gần 6,3 triệu m2 đất; thu hồi trên 9 triệu m2 đất; chuyển mục đích sử dụng đất trên 3,3 triệu m2.

Về công tác quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng, đã điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (nhà hạt, bến phà...) với tổng nguyên giá là 6.193.763.000 đồng, tổng giá trị còn lại là 1.553.618.000 đồng.

Hoàng Hưng
Bạn có cảm nghĩ gì về "Thanh lý 264 xe công, giá trị còn lại 390 triệu đồng" ?. Chia sẻ ý kiến của bạn tại đây
Bình luận

Bạn chưa nhập đủ thông tin