Thanh Hóa: Xử lý nghiêm các trường hợp chậm trễ trong thực hiện công việc
  • Zalo

Thanh Hóa: Xử lý nghiêm các trường hợp chậm trễ trong thực hiện công việc

Tin nóng Thứ Năm, 07/01/2021 15:15:00 +07:00
(VTC News) -

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ra chỉ thị đề nghị các đơn vị xử lý nghiêm các trường hợp chậm trễ trong thực hiện công việc.

Thanh Hóa: Xử lý nghiêm các trường hợp chậm trễ trong thực hiện công việc - 1

Tỉnh Thanh Hóa phấn đấu sớm trở thành “tỉnh kiểu mẫu”.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn vừa ban hành Chỉ thị đầu tiên về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Nội dung chỉ thị nêu, bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn một số ngành, địa phương, đơn vị chưa chấp hành nghiêm.

Trong đó, nhiều công việc, nhiệm vụ được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao nhưng các ngành, địa phương, đơn vị triển khai thực hiện chậm tiến độ, thậm chí không thực hiện, chưa chủ động, thiếu quyết liệt, chất lượng tham mưu chưa đảm bảo theo yêu cầu, còn tình trạng cơ quan chủ trì không tham mưu rõ nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ của mình.

Công tác quản lý Nhà nước ở một số ngành, lĩnh vực bị buông lỏng, tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm còn xảy ra. Công tác phối hợp trong giải quyết công việc có lúc, có việc còn thiếu chặt chẽ, hiệu quả chưa cao.

Chỉ thị của tân Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh việc một bộ phận cán bộ, công chức chưa chấp hành nghiêm sự chỉ đạo, điều hành, quyết định của cấp trên, vi phạm quy định về văn hóa công sở, còn có biểu hiện gây phiền hà, sách nhiễu, vòi vĩnh, yêu cầu doanh nghiệp, công dân phải “chung chi” trong quá trình thực thi công vụ…

Để tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Giám đốc các Sở, Trưởng các ngành, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thị, thành phố cần nắm thực hiện nghiêm túc một số vấn đề mà chỉ thị nêu.

Các đơn vị cần tăng cường phổ biến, quán triệt và chấp hành nghiêm quy chế làm việc; Không đùn đẩy, né tránh, bỏ sót nhiệm vụ và không trực tiếp xử lý các công việc không được giao nhiệm vụ chủ trì.

Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa yêu cầu tập trung chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là tiếp tục thực hiện nghiêm quy định về tiếp nhận, xử lý văn bản, hồ sơ công việc, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử từ cấp tỉnh đến cấp xã; Xử lý kịp thời, nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật đối với các trường hợp chậm trễ trong xử lý công việc.

Các đơn vị cần rà soát, điều chỉnh và quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng, ban, đơn vị trực thuộc, đảm bảo không chồng chéo, không bỏ sót nhiệm vụ; rà soát, điều chỉnh quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị và phân công công tác theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian hoàn thành.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa yêu cầu căn cứ kết quả đánh giá cán bộ, công chức, viên chức làm cơ sở để thực hiện công tác cán bộ theo quy định; kiên quyết loại bỏ ra khỏi bộ máy các cán bộ, công chức, viên chức tham nhũng, có năng lực yếu, thiếu tinh thần trách nhiệm, vi phạm phẩm chất đạo đức, không hoàn thành nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.

Thanh Tùng
Bạn có cảm nghĩ gì về "Thanh Hóa: Xử lý nghiêm các trường hợp chậm trễ trong thực hiện công việc" ?. Chia sẻ ý kiến của bạn tại đây
Bình luận

Bạn chưa nhập đủ thông tin