Tháng 8, Đề án lên tập đoàn của VTC sẽ trình Chính phủ

 Trong cuộc họp ngày 09/04 vừa qua tại Bộ thông tin và Truyền thông, đại diện Tổng công ty VTC đã trình bày Đề án xây dựng tập đoàn, trên cơ sở bổ sung các yêu cầu, góp ý của Bộ trưởng và ý kiến tham mưu của các Cục, Vụ chức năng tại buổi họp ngày 29/1/2011 trước đó

 
Việc phát triển lên Tập đoàn của VTC phù hợp với xu thế phát triển của thế giới và nhu cầu của nước ta hiện nay, giúp cho VTC trở thành một trong những đơn vị giữ vai trò nóng cốt, có vị trí then chốt, góp phần đưa Việt Nam thành một đất nước mạnh về kinh tế, vững về công nghệ. Bộ trưởng Lê Doãn Hợp đánh giá cao bản bổ sung Đề án thí điểm xây dựng Tập đoàn của VTC rất nghiêm túc và cầu thị, mục tiêu cao nhất là đưa VTC lên Tập đoàn, góp phần phát triển kinh tế đất nước. “Sự phát triển nội tại của VTC từ những năm qua, tạo tiền đề cho sự phát triển cao hơn”, Bộ trưởng nhấn mạnh về sự cần thiết đi lên Tập đoàn của VTC và lãnh đạo Bộ hoàn toàn ủng hộ chủ trương này.

Về tiến độ thực hiện, VTC sẽ tiếp tục hoàn thiện Đề án trong hai tháng nữa, tới tháng 7, VTC tiếp thu ý kiến của Bộ ngành Trung ương trình lãnh đạo Bộ, dự kiến tháng 8/2011 lãnh đạo Bộ sẽ hoàn chỉnh Đề án và trình Chính phủ. Việc VTC trở thành Tập đoàn sẽ bắt kịp xu hướng hội tụ công nghệ giữa 3 ngành Truyền hình - Công nghệ thông tin - Viễn thông và hình thành Tập đoàn kinh tế Nhà nước mạnh đầu tiên của Việt Nam về lĩnh vực truyền thông, xây dựng ngành kinh tế truyền thông trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước để tăng cường sức mạnh cạnh tranh trong nước và hội nhập kinh tế truyền thông quốc tế.
Chủ đề:
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN

® GƯƠNG MẶT THƯƠNG HIỆU
Doc bao tin tuc VTC News Hung Thinh
Doc bao tin tuc VTC News Hung Thinh