Thăm rừng mưa nhiệt đới Cúc Phương

VideoThứ Sáu, 07/08/2015 11:18:00 +07:00

Khám phú vườn quốc gia đầu tiên của Việt Nam, vườn quốc gia Cúc Phương, tìm hiểu về hệ động thực vật phong phú đa dạng mang đặc trưng rừng mưa nhiệ

(VTC News) - Khám phú vườn quốc gia đầu tiên của Việt Nam, vườn quốc gia Cúc Phương, tìm hiểu về hệ động thực vật phong phú đa dạng mang đặc trưng rừng mưa nhiệt đới. 

Tiền Giang
Bình luận
vtc.vn