Tết của người Việt tại Ai Cập

(VTC News) - Cộng đồng người Việt ở Ai cập hiện có 100 người, sinh sống nơi xứ người thì Tết cổ truyền của họ như thế nào?

VTC1

Bình luận

VTC NEWS TV

CHÍNH TRỊ XÃ HỘI

BẢN TIN 113

GIẢI TRÍ

QUỐC TẾ

KINH TẾ

GÓC THƯ GIÃN

THỂ THAO