Tết của người Việt tại Ai Cập

(VTC News) - Cộng đồng người Việt ở Ai cập hiện có 100 người, sinh sống nơi xứ người thì Tết cổ truyền của họ như thế nào?

VTC1

Bình luận

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113

Truyền hình Văn hóa giải trí

Truyền hình quốc tế

Truyền hình kinh tế

Góc thư giãn

Truyền hình thể thao