• TRANG CHỦ
  • Xã hội

Tên lửa vác vai khai hỏa hạ gục mục tiêu

Quan sát phát hiện mục tiêu vào trận địa(Theo Tiền phong)

Quan sát phát hiện mục tiêu vào trận địa(Theo Tiền phong)

A72 dài 1,4m, đường kính 70mm, nặng 9,97kg, khi bắn vác trên vai, tầm bắn gần nhất khoảng 500m và xa nhất hơn 5km. (Theo Tiền phong)

A72 dài 1,4m, đường kính 70mm, nặng 9,97kg, khi bắn vác trên vai, tầm bắn gần nhất khoảng 500m và xa nhất hơn 5km. (Theo Tiền phong)

Cơ động A72 ra vị trí chiến đấu.(Theo Tiền phong)

Cơ động A72 ra vị trí chiến đấu.(Theo Tiền phong)

Khẩu đội tên lửa vác vai A72 của Trung đoàn 240 hướng mục tiêu sẵn sàng khai hỏa .(Theo Tiền phong)

Khẩu đội tên lửa vác vai A72 của Trung đoàn 240 hướng mục tiêu sẵn sàng khai hỏa .(Theo Tiền phong)

Tên lửa vác vai A72 hiện nay được các đơn vị thuộc Quân chủng Phòng không – Không quân bảo quản, giữ gìn, phục vụ huấn luyện và diễn tập hằng năm.(Theo Tiền phong)

Tên lửa vác vai A72 hiện nay được các đơn vị thuộc Quân chủng Phòng không – Không quân bảo quản, giữ gìn, phục vụ huấn luyện và diễn tập hằng năm.(Theo Tiền phong)

Mục tiêu bắt đầu xuất hiện.(Theo Tiền phong)

Mục tiêu bắt đầu xuất hiện.(Theo Tiền phong)

Tiến vào trận địa.(Theo Tiền phong)

Tiến vào trận địa.(Theo Tiền phong)

Sau hiệu lệnh, A72 đầu tiên khai hỏa.(Theo Tiền phong)

Sau hiệu lệnh, A72 đầu tiên khai hỏa.(Theo Tiền phong)

Tên lửa A72 thứ hai.(Theo Tiền phong)

Tên lửa A72 thứ hai.(Theo Tiền phong)

Tên lửa A72 thứ ba hướng thẳng mục tiêu.(Theo Tiền phong)

Tên lửa A72 thứ ba hướng thẳng mục tiêu.(Theo Tiền phong)

Mục tiêu nhanh chóng bị tiêu diệt.(Theo Tiền phong)

Mục tiêu nhanh chóng bị tiêu diệt.(Theo Tiền phong)

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất