• TRANG CHỦ
  • Thế giới

Tên lửa đánh chặn của Mỹ hoạt động thế nào?

Tên lửa đánh chặn SM-3 Block 1B phóng đi từ tàu tuần dương tên lửa USS Lake Erie trên vùng biển gần quần đảo Hawaii

Tên lửa đánh chặn SM-3 Block 1B phóng đi từ tàu tuần dương tên lửa USS Lake Erie trên vùng biển gần quần đảo Hawaii

Tên lửa đánh chặn phóng đi từ hầm phóng đứng của của USS Lake Erie

Tên lửa đánh chặn phóng đi từ hầm phóng đứng của của USS Lake Erie

Cận cảnh SM-3 Block 1B khai hỏa

Cận cảnh SM-3 Block 1B khai hỏa

Các thủy thủ chụp ảnh khoảnh khắc SM-3 Block 1B phóng ra

Các thủy thủ chụp ảnh khoảnh khắc SM-3 Block 1B phóng ra

Tên lửa thời điểm rời hầm phóng đứng

Tên lửa thời điểm rời hầm phóng đứng

Tên lửa thời điểm rời hầm phóng đứng

Tên lửa thời điểm rời hầm phóng đứng

Quầng lửa sinh ra trong quá trình phóng của SM-3 Block 1B

Quầng lửa sinh ra trong quá trình phóng của SM-3 Block 1B

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất