• Zalo

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam vượt mọi chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh năm 2018

Doanh nghiệp - Doanh nhân Thứ Ba, 08/01/2019 11:31:00 +07:00

Ý thức đầy đủ về trách nhiệm của Tập đoàn đối với đất nước, với phương châm hành động “Bản lĩnh - Đoàn kết - Đổi mới - Hành động”, tập thể lãnh đạo và CBCNV trong Tập đoàn đã đoàn kết, chủ động xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, cơ bản hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2018.

Vượt mọi chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2018

Theo báo cáo thống kê, tổng sản lượng khai thác năm 2018 của Tập đoàn đạt 23,98 triệu tấn quy dầu, vượt 1,14 triệu tấn quy dầu (vượt 5,0%) kế hoạch năm, trong đó:

- Khai thác dầu thô đạt 13,97 triệu tấn, vượt 735 nghìn tấn (vượt 5,6%) kế hoạch năm. Tập đoàn đã đạt mốc khai thác tấn dầu thứ 390 triệu vào ngày 28/4/2018. Trong đó, khai thác dầu thô ở trong nước hoàn thành kế hoạch cả năm (11,31 triệu tấn) trước 21 ngày, năm 2018 đạt 12,0 triệu tấn, vượt 675 nghìn tấn (vượt 6,0%) kế hoạch năm; khai thác dầu thô ở nước ngoài hoàn thành kế hoạch cả năm (1,92 triệu tấn) trước 10 ngày, năm 2018 đạt 1,98 triệu tấn, vượt 60 nghìn tấn (vượt 3,1%) kế hoạch năm.

- Khai thác khí hoàn thành kế hoạch cả năm (9,60 tỷ m3) trước 15 ngày, năm 2018 đạt 10,01 tỷ m³, vượt 410 triệu m3 (vượt 4,3%) kế hoạch năm. Trước đó, Tập đoàn đạt mốc khai thác m3 khí thứ 140 tỷ vào ngày 27/9/2018.

- Sản xuất đạm hoàn thành kế hoạch cả năm (1,54 triệu tấn) trước 18 ngày, năm 2018 đạt 1,63 triệu tấn, vượt 88 nghìn tấn (vượt 5,7%) kế hoạch năm. Trước đó, Tập đoàn đã đạt mốc sản xuất tấn đạm thứ 16 triệu vào ngày 19/7/2018.

Bên cạnh chỉ tiêu về khai thác dầu khí, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam còn đón nhận những thành tích mới như đạt mốc sản xuất kWh điện thứ 170 tỷ vào ngày 02/12/2018, đạt mốc sản xuất tấn sản phẩm các loại thứ 55 triệu vào ngày 30/8/2018 (đối với Nhà máy Lọc dầu Dung Quất). 

1

Giàn CNTT số 3 mỏ Bạch Hổ 

Chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019

Năm 2019 là năm thứ tư Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thực hiện Chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035.

Việc thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2019 mang tính quyết định để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch 5 năm 2016- 2020, góp phần quan trọng cùng cả nước vượt qua những khó khăn, thách thức để đẩy nhanh phát triển kinh tế đi đôi với với việc giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, tiếp tục thực hiện mạnh mẽ tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và nâng cao đời sống nhân dân.

2 3

 Trung tâm Xử lý khí Cà Mau

Do vậy, Tập đoàn phấn đấu thực hiện vượt mức và về đích trước tất cả các chỉ tiêu kế hoạch được Chính phủ giao, cụ thể:

pvn

 Chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Thực hiện nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong năm 2019

Để thực hiện thành công các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm 2019, Tập đoàn sẽ tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, linh hoạt các giải pháp trọng tâm, gồm: Đẩy mạnh thực hiện kế hoạch tìm kiếm thăm dò thẩm lượng năm 2019, đảm bảo gia tăng trữ lượng dầu khí năm 2019 là 05-10 triệu tấn dầu quy đổi, ưu tiên tập trung phát triển các dự án: Lô B, Cá Voi Xanh; đôn đốc, làm việc với các nhà thầu dầu khí thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo hoàn thành kế hoạch tìm kiếm thăm dò dầu khí, kiểm soát chặt chẽ tiến độ phát triển các mỏ/công trình đưa vào khai thác trong năm 2019 và sản lượng khai thác dầu khí năm 2019 theo đúng kế hoạch đề ra; kiểm soát, vận hành an toàn, ổn định các nhà máy/công trình dầu khí.

3 4

 Giàn Xử lý khí trung tâm mỏ Hải Thạch Mộc Tinh

Bên cạnh đó, cần bám sát diễn biến giá dầu năm 2019 để có các giải pháp kịp thời ứng phó với những biến động của giá dầu từng thời điểm trong năm 2019, trong đó tập trung vào các giải pháp khoa học công nghệ, ứng dụng công nghệ mới, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; tăng cường công tác quản trị rủi ro; củng cố và tăng cường công tác dự báo thị trường để luôn chủ động cân đối hợp lý sản lượng khai thác của từng mỏ so với giá thành; điều phối hợp lý giữa sản lượng khai thác, xuất khẩu và chế biến để đảm bảo hiệu quả giữa chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế (GDP), thu ngân sách nhà nước của Chính phủ, đảm bảo an ninh năng lượng và hiệu quả của doanh nghiệp (PVN).

4 5

Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn 

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cũng nhấn mạnh nhiệm vụ quan trọng đó là tập trung xử lý dứt điểm các khó khăn, vướng mắc 05 dự án yếu kém theo đúng chủ trương đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1468/QĐ- TTg ngày 29/9/2017; thực hiện tốt công tác bao tiêu sản phẩm của Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Cùng với đó, đẩy mạnh công tác thu xếp vốn và giải ngân các dự án đầu tư; giám sát chặt chẽ tiến độ các dự án đầu tư khởi công và hoàn thành trong năm 2019, phấn đấu ký 01- 02 hợp đồng dầu khí mới ở trong nước và đưa 02 mỏ/công trình mới ở trong nước vào khai thác gồm mỏ Cá Tầm (Lô 09-3/12; dự kiến đưa vào khai thác tháng trong 01/2019) và giàn BK-20 (lô 09-1; dự kiến đưa vào khai thác trong quý IV/2019).

5 6

Hoạt động khai thác dầu khí trên mỏ Bạch Hổ 

Tập đoàn cũng khẳng định sẽ tiếp tục chủ động và tích cực phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, các Bộ/ngành trong việc triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Tập đoàn, góp phần tăng cường sự hiện diện và khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên thực tế, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia trên biển Đông.

Quỳnh Chi
Bình luận

Bạn chưa nhập đủ thông tin