Tăng nợ có khả năng bị 'xù', Eximbank vẫn chật vật

(VTC News) – Một số chỉ tiêu tài chính cho thấy Eximbank vẫn còn khá chật vật, trong đó chỉ số về nợ có khả năng mất vốn tăng 1,7% lên mức 1.372,67 tỷ đồng trong quý 1/2015.

Eximbank chật vật

Theo báo cáo tài chính vừa được công khai, quý 4/2014, Eximbank khiến dư luận ngạc nhiên khi công bố khoản lỗ gần 678 tỷ đồng.

Sang quý 1/2015, Eximbank đã đạt lợi nhuận dương nhưng một số chỉ tiêu kinh doanh của ngân hàng chưa thực sự tốt.

Cụ thể, lợi nhuận sau thuế quý 1/2015 của Eximbank đạt 422,56 tỷ đồng, tăng 79,61 tỷ đồng, tương ứng 23,21% so với cùng kỳ năm ngoái. Nếu chỉ nhìn vào chỉ tiêu này, có thể thấy đây là con số rất lạc quan. Tuy nhiên, sẽ kém lạc quan hơn nếu xét chi phí dự phòng rủi ro tín dụng.

              Một số chỉ tiêu hoạt động của Eximbank tăng trưởng âm 

Một số chỉ tiêu hoạt động của Eximbank tăng trưởng âm 

Trong kỳ, Eximbank đã không trích lập dự phòng rủi ro tín dụng. Theo thuyết minh báo cáo của Eximbank, Thông tư 02 quy định Ngân hàng tính và trích lập dự phòng rủi ro hàng quý trong vòng 15 ngày làm việc đầu tiên của quý tiếp theo. Vì thế số dự phòng rủi ro trong báo cáo quý 1 phản ánh số dư dự phòng rủi ro cuối quý 4/2014. Số dự phòng quý 1/2015 sẽ được ghi nhận trong báo cáo tài chính riêng quý 2/2015 của ngân hàng.

Các chỉ tiêu khác như huy động vốn và tín dụng đều tăng trưởng âm. Cụ thể, tiền gửi của khách hàng tại ngày 31/3/2015 của Eximbank chỉ đạt 99.313,81 tỷ đồng, giảm 2.157,62 tỷ đồng, tương ứng 2,12% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cho vay khách hàng cuối quý 1 đạt 82.263,72 tỷ  đồng, giảm 4.882,82 tỷ đồng, tương ứng 5,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đi cùng với dư nợ tín dụng giảm là nợ xấu giảm, đạt 2.775,85 tỷ đồng. Tuy nhiên, nợ có khả năng mất vốn lại tăng 1,7% lên mức 1.372,67 tỷ đồng. Tỷ lệ này quý 1/2015 là 1,5% tổng dư nợ.

Tổng tài sản cũng là chỉ tiêu tăng trưởng âm. Cuối kỳ, tài sản của ngân hàng chỉ còn 144.917,26 tỷ đồng, giảm 16.244,51 tỷ đồng, tương ứng 10,08% so với cuối năm 2014.

Lương bình quân 11,81 triệu đồng/tháng

Một số chỉ tiêu hoạt động quan trọng của Eximbank đi lùi nhưng ngân hàng vẫn đảm bảo phúc lợi cho nhân viên. Trong quý 1/2015, Eximbank vừa tăng cường tuyển dụng, vừa tăng lương cho nhân viên.

Tại thời điểm 31/3/2015, tổng số nhân viên của ngân hàng là 5.833 người, tăng 130 người so với cuối năm 2014. Như vậy, trong quý 1, ngân hàng đã tuyển dụng thêm 130 người.

Chi lương và phụ cấp quý 1 của Eximbank là 206,68 tỷ đồng, tăng mạnh so với con số 171,46 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, trung bình mỗi nhân viên Eximbank nhận 35,43 triệu đồng/người/3 tháng, tương ứng 11,81 triệu đồng/người/tháng, tăng nhẹ so với con số bình quân 11,51 triệu đồng/người/tháng trong năm 2014.

Trong quý 2, nhân sự tại Eximbank hứa hẹn sẽ tăng đột biến khi Eximbank đang đăng tuyển dụng 1.000 cán bộ bán hàng. Ngoài ra, Eximbank cũng cần thêm nhân sự trong các lĩnh vực khác như tín dụng, thanh toán quốc tế, biên phiên dịch.

Bảo Linh

Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN