• Zalo

Tăng mức cho vay với học sinh, sinh viên lên 2,5 triệu đồng/tháng

Giáo dục Thứ Năm, 21/11/2019 16:05:00 +07:00

Từ 1/12/2019, mức cho vay tối đa với học sinh, sinh viên sẽ tăng từ 1,5 triệu đồng/tháng lên 2,5 triệu đồng/tháng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định 1656/QĐ-TTg về việc điều chỉnh mức cho vay với học sinh, sinh viên quy định tại Khoản 1 Điều 5 Quyết định 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng về tín dụng với học sinh, sinh viên.

Theo đó, mức cho vay một học sinh, sinh viên tối đa là 2,5 triệu đồng/tháng. Như vậy, mức cho vay tối đa với học sinh, sinh viên mới được điều chỉnh tăng thêm 1 triệu đồng/tháng so với mức cũ, áp dụng từ 15/6/2017.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trình cấp có thẩm quyền cân đối, bố trí vốn cho vay, vốn cấp bù chênh lệch lãi suất và phí quản lý cho Ngân hàng Chính sách xã hội để triển khai thực hiện Chương trình năm 2020 theo quy định.

Đồng thời, Ngân hàng Chính sách xã hội có trách nhiệm thực hiện cho vay, giám sát, thu hồi nợ vay theo quy định của pháp luật hiện hành, trong phạm vi tăng trưởng kế hoạch tín dụng của Ngân hàng Chính sách xã hội được Thủ tướng giao hàng năm; tự cân đối nguồn vốn thực hiện từ nay đến năm 2020 trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/12/2019, áp dụng đối với các khoản giải ngân mới kể từ khi quyết định này có hiệu lực thi hành.

Tùng Lâm
Bình luận

Bạn chưa nhập đủ thông tin