Tăng gần 22.000 đại biểu HĐND, ngân sách chi thêm 1.461 tỷ đồng/năm

(VTC News) - Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân sẽ tăng gần 22.000 người.

Sáng 25/4, tại phiên họp thứ 47 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết: "Dự kiến tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 khoảng 324.551 đại biểu, tăng 21.903 đại biểu so với nhiệm kỳ 2011 - 2016 do tổ chức lại Hội đồng nhân dân ở huyện, quận, phường của 10 tỉnh, thành phố và do tăng dân số".

Trong đó có 3.842 đại biểu cấp tỉnh, 25.140 đại biểu cấp huyện và 295.569 đại biểu cấp xã.

Đại biểu Hội đồng nhân dân biểu quyết (Ảnh minh họa) 

Đại biểu Hội đồng nhân dân biểu quyết (Ảnh minh họa) 


Dự toán ngân sách nhà nước chi cho hoạt động phí của 324.551 đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 là “khoảng 1.461,4 tỷ đồng/năm tính theo mức lương cơ sở 1.210.000 đồng/tháng.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cũng trình ra 2 mức hoạt động phí đối với đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Theo đó, phương án 1: Giữ mức hoạt động phí hiện hành tại Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 gồm 3 mức: 0,3 mức lương cơ sở đối với cấp xã; 0,4 mức lương cơ sở đối với cấp huyện, 0,5 mức lương cơ sở đối với cấp tỉnh.

Còn phương án 2 là tăng thêm 0,1 mức lương cơ sở ở cả 3 cấp so với quy định tại Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11. Theo đó, 0,4 mức lương cơ sở đối với cấp xã; 0,5 mức lương cơ sở đối với cấp huyện; 0,6 mức lương cơ sở đối với cấp tỉnh.

Bộ trưởng Tân cũng đưa ra tính toán rằng, dự kiến quỹ hoạt động phí chi cho đại biểu Hội đồng nhân dân theo phương án này là 1.932,6 tỷ đồng/năm.

Video: Diện mạo Chính phủ mới

(Nguồn VTV)

“Thực hiện phương án này thì mức hoạt động phí của đại biểu Hội đồng nhân dân tăng lên sẽ động viên, khuyến khích đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Tuy nhiên, ngân sách nhà nước phải bố trí tăng thêm khoảng 471,2 tỷ đồng/năm và mức hoạt động phí của đại biểu Hội đồng nhân dân sẽ phát sinh bất hợp lý cao hơn với mức phụ cấp trách nhiệm của cấp ủy viên tại Quy định số 169-QĐ/TW ngày 24/6/2008 của Ban Bí thư Trung ương” - Bộ trưởng Tân nhận định.


Sau khi thảo luận, với sự tán thành 100%, Ủy ban thường vụ đã biểu quyết thông qua về mặt nguyên tắc Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân.

Tất cả các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng tình với phương án 1, tức là vẫn giữ nguyên như 10 năm trước đây.


Minh Đức
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN