Lịch nghỉ tết 2018 chính thức

Tăng cường quan hệ của Đảng với các đảng thế giới

Tại Đại hội XI của Đảng, chiều 13/1, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân đã trình bày tham luận với nội dung “Tăng cường và mở rộng quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với các đảng cộng sản, đảng cánh tả, đảng cầm quyền và các chính đảng trên thế giới.”

TTXVN xin trích giới thiệu bài tham luận của đồng chí Hoàng Bình Quân:

Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân đã trình bày tham luận tại Đại hội Đảng XI (Ảnh: TTXVN). 
... Trong 25 năm đổi mới, nhất là trong 20 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, Đảng đã không ngừng mở rộng và tăng cường quan hệ đa dạng với các chính đảng ở các nước khác nhau trên thế giới; tích cực tham gia các diễn đàn, hội nghị, hội thảo quốc tế của các đảng cộng sản và công nhân, các đảng cánh tả và các chính đảng ở châu Á.

Từ chỗ chỉ có quan hệ với các đảng cộng sản và công nhân, các đảng cánh tả theo khuynh hướng cách mạng, giải phóng dân tộc là chủ yếu, chúng ta đã chủ động mở rộng quan hệ với các đảng cầm quyền, các đảng tham chính, đến nay Đảng Cộng sản Việt Nam đã có quan hệ ở các mức độ khác nhau với trên 200 chính đảng ở 115 nước khắp các châu lục; trong đó có trên 100 đảng cộng sản và công nhân, hơn 40 đảng cầm quyền, gần 80 đảng đang tham gia Quốc hội-Nghị viện các nước.

Đồng thời, Đảng Cộng sản Việt Nam thường xuyên tham gia và tham gia có hiệu quả các diễn đàn đa phương chính đảng như Cuộc gặp quốc tế hàng năm của các đảng cộng sản và công nhân trên thế giới (IMCWP), Hội nghị quốc tế các đảng chính trị châu Á (ICAPP), Diễn đàn Sao Paulo của các đảng cánh tả…

Với tư cách là một đảng cộng sản cầm quyền, Đảng mở rộng và phát triển quan hệ với các chính đảng nước ngoài trên cơ sở các nguyên tắc: độc lập tự chủ; bình đẳng; tôn trọng lẫn nhau, không can thiệp công việc nội bộ của nhau; cùng nhau thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác, vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, phát triển và tiến bộ xã hội. Đảng không quan hệ với các đảng, tổ chức cực đoan.

Kế thừa những kinh nghiệm của những nhiệm kì trước, nhiệm kỳ vừa qua công tác đối ngoại của Đảng được triển khai có trọng tâm, trọng điểm. Nhìn tổng thể, trong nhiệm kỳ Đại hội X, các mối quan hệ quốc tế của Đảng tiếp tục được phát triển ngày càng sâu rộng, cả về quan hệ song phương, cả về tham gia các diễn đàn đa phương chính đảng.

Công tác đối ngoại đảng cùng với ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân kết hợp hài hòa đã tạo nên những thắng lợi to lớn trên mặt trận ngoại giao nước Nhà trong nhiệm kỳ Đại hội X.

Những năm tới, thế giới sẽ tiếp tục có những diễn biến phức tạp mới, tiềm ẩn nhiều bất trắc khó lường, song hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn; cục diện thế giới đa cực ngày càng rõ hơn, xu thế dân chủ hóa trong quan hệ quốc tế tiếp tục phát triển. Những diễn biến hết sức nhanh chóng trên chính trường của các quốc gia trên thế giới cho thấy vai trò, vị thế hết sức quan trọng của các chính đảng và quan hệ giữa các chính đảng cũng không ngừng được thúc đẩy và mở rộng.

Chúng ta bước vào thời kì mới với thế và lực mới do những thành tựu và kinh nghiệm 25 năm đổi mới mang lại, với vị thế cao hơn trên trường quốc tế và cố nhiên là có không ít thách thức. Trong bối cảnh và tình hình ấy, nhiệm vụ quan trọng của công tác đối ngoại là giữ vững môi trường hòa bình, thuận lợi cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.

Qua các kỳ Đại hội, chúng ta đã ngày càng hoàn thiện hơn đường lối đối ngoại trong thời kỳ đổi mới; đường lối đó cần được thực hiện nhất quán và sáng tạo. Chủ trương lớn của chúng ta là triển khai đồng bộ và toàn diện hoạt động đối ngoại; phương châm lớn của chúng ta là chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; giải pháp lớn của chúng ta là phối hợp chặt chẽ hoạt động đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân; triển khai công tác đối ngoại trên bình diện rộng với yêu cầu là sự kết hợp hài hòa đối ngoại chính trị với ngoại giao kinh tế, đối ngoại quốc phòng, an ninh, văn hóa đối ngoại.

Vấn đề quan trọng là nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, theo đó là tiếp tục đưa các mối quan hệ quốc tế đi vào chiều sâu, thực chất với phương châm chủ động hơn, tích cực hơn; mặt khác cũng phải chủ động ngăn ngừa và giảm thiểu tác động tiêu cực của quá trình hội nhập quốc tế. Hết sức coi trọng và tiếp tục củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện với các nước láng giềng, phát huy vai trò của Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á, đồng thời chú trọng tăng cường quan hệ với các đối tác quan trọng.

Tiếp tục phát triển sâu rộng quan hệ với các chính đảng trên thế giới; thúc đẩy quan hệ với các đảng cộng sản và công nhân đi vào chiều sâu và thực chất hơn; tăng cường quan hệ với các đảng cánh tả, vừa tranh thủ sự ủng hộ vừa đoàn kết, giúp đỡ bạn bè quốc tế; đồng thời mở rộng quan hệ với các đảng cầm quyền và các đảng tham chính ở các quốc gia là những đối tác lớn, đối tác quan trọng.

Chủ động và tích cực hơn trong việc tham gia các diễn đàn đa phương chính đảng ở khu vực và thế giới. Quan hệ đảng vừa cần mở rộng bình diện quan hệ, vừa đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm, vừa đáp ứng quan hệ đối ngoại trước mắt, vừa linh hoạt thích ứng với những chuyển biến hết sức nhanh chóng trên chính trường của các quốc gia trên thế giới.

Bên cạnh đó, trước tình hình thế giới hiện nay, cần phải coi trọng hơn công tác đối ngoại nhân dân. Cần phải đánh giá lại hơn 15 năm thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư khóa VII, trên cơ sở đó tiếp tục chỉ đạo hoạt động đối ngoại nhân dân trong tình hình mới, phát huy mạnh mẽ sức mạnh đối ngoại nhân dân theo phương châm "chủ động, linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả," hỗ trợ, phối hợp hiệu quả với đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI, cần đặc biệt chăm lo đào tạo, rèn luyện đội ngũ cán bộ đối ngoại; thường xuyên bồi dưỡng kiến thức đối ngoại cho cán bộ chủ chốt các cấp.

Trong quá trình triển khai đồng bộ các hoạt động đối ngoại, cần bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất của Đảng, sự quản lý tập trung của Nhà nước; đồng thời phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và vai trò của đông đảo nhân dân...

Theo TTXVN/Vietnam+

Chủ đề:
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN

® GƯƠNG MẶT THƯƠNG HIỆU
Doc bao tin tuc VTC News Hung Thinh
Doc bao tin tuc VTC News Hung Thinh