Tổng cục thuế

Tăng cường phổ biến, hướng dẫn về chính sách thuế năm 2016 đối với hộ kinh doanh

(VTC News) - Một trong những yêu cầu, nhiệm vụ quan trọng mà Tổng cục Thuế đề ra trong hai tháng cuối năm 2015 là đẩy mạnh công tác phổ biến, hướng dẫn về chính sách thuế năm 2016 đối với hộ kinh doanh.

Trong 2 tháng cuối năm 2015, Tổng cục Thuế sẽ phấn đấu đảm bảo hoàn thành việc lập Bộ Thuế khoán năm 2016 đối với hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán theo hướng dẫn tại Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính.

Cụ thể, Tổng cục Thuế yêu cầu Thủ trưởng cơ quan thuế các cấp triển khai và tổ chức thực hiện việc tuyên truyền hướng dẫn trên địa bàn quản lý, tập trung vào các nội dung trọng tâm về khai thuế, nộp hồ sơ khai thuế, nguyên tắc xác định doanh thu khoán năm 2016 và về nộp thuế.
 

 


Về khai thuế: Hộ kinh doanh khai thuế khoán ổn định 1 lần/năm theo tờ khai do cơ quan thuế cung cấp từ ngày 20/11/2015 đến ngày 5/12/2015. Doanh thu và mức thuế khoán năm 2016 là doanh thu và mức thuế không bao gồm doanh thu và thuế do sử dụng hóa đơn.

Về nộp hồ sơ khai thuế: Chi cục Thuế phối hợp UBND xã, phường, thị trấn thành lập Tổ công tác tiếp nhận Tờ khai thuế để thực hiện việc tiếp nhận Tờ khai thuế tại Trụ sở UBND. Hộ kinh doanh nộp Tờ khai thuế ổn định đầu năm đến Tổ công tác tiếp nhận tờ khai thuế đặt tại UBND xã, phường, thị trấn chậm nhất là ngày 15/12/2015. Hộ kinh doanh mới ra kinh doanh hoặc có thay đổi kinh doanh trong năm thì nộp Tờ khai thuế phát sinh trong năm đến Đội thuế liên xã, phường, thị trấn chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày mới ra kinh doanh. Hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn quyển của cơ quan thuế nộp Báo cáo sử dụng hóa đơn theo quý đến Bộ phận “một cửa” của Chi cục Thuế chậm nhất là ngày thứ 30 của quý tiếp theo. Tổ công tác có trách nhiệm hướng dẫn chủ hộ kinh doanh trực tiếp nộp Tờ khai thuế, ký xác nhận vào Danh sách nộp tờ khai và đóng dấu tiếp nhận vào Tờ khai.

Đối với những địa bàn, ngành nghề kinh doanh đặc thù như chợ đêm, chợ đầu mối, kinh doanh ngoài giờ hành chính, Chi cục thuế thành lập Tổ công tác làm việc ngoài giờ hành chính để đáp ứng việc phát và tiếp nhận Tờ khai thuế của hộ kinh doanh.

Về nguyên tắc xác định doanh thu khoán năm 2016 thì mức doanh thu khoán năm 2016 được xây dựng trên cơ sở: mức doanh thu khoán năm 2015; mức doanh thu do cá nhân tự khai của năm 2016; cơ sơ dữ liệu của cơ quan thuế; dự báo tình hình tăng trưởng kinh tế và chỉ số giá; ý kiến tham  vấn của Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn…

Đối với hộ kinh doanh có sử dụng hóa đơn quyển của cơ quan thuế, mức doanh thu khoán năm 2016 được xây dựng trên cơ sở doanh thu khoán không bao gồm doanh thu do sử dụng hóa đơn quyển năm 2015, cơ quan thuế hướng dẫn hộ kinh doanh tự xác định, khai doanh thu khoán không bao gồm doanh thu do sử dụng hóa đơn của năm 2016. Trường hợp hộ kinh doanhxác định doanh thu khoán không bao gồm doanh thu do sử dụng hóa đơn của năm 2016 không phù hợp, cơ quan thuế tham vấn Hội đồng tư  vấn thuế xã, phường, thị trấn và căn cứ mức độ kinh doanh, quy mô doanh thu của các hộ kinh doanh trên cùng địa bàn có cùng điều kiện để xác định doanh thu, mức thuế khoán phù hợp thực tế theo quy định của pháp luật.

Về nộp thuế: hộ kinh doanh nộp tiền thuế vào Ngân sách Nhà nước hoặc nộp thuế qua tổ chức ủy nhiệm thu (nếu có) theo Thông báo của cơ quan thuế. Thông báo của cơ quan thuế được gửi đến hộ kinh doanh chậm nhất là ngày 20/1/2016 hoặc ngày 20 hàng tháng đối với hộ kinh doanh mới ra kinh doanh trong năm. Sau khi nộp tiền thuế vào Ngân sách Nhà nước, hộ kinh doanh được nhận chứng từ nộp thuế là Giấy nộp tiền có xác nhận của Ngân hàng thương mại/Kho bạc Nhà nước để làm căn cứ xác định hộ kinh doanh đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế. Trường hợp hộ kinh doanh nộp qua tổ chức ủy nhiệm thu thì hộ kinh doanh sẽ nhận được Biên lai nộp tiền có xác nhận của tổ chức ủy nhiệm thu.

Nếu trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc và có ý kiến phản hồi về doanh thu và mức thuế khoán, hộ kinh doanh liên hệ với cơ quan thuế để được giải đáp. Cơ quan thuế có trách nhiệm giải đáp chậm nhất là trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến phản hồi.

PV
Chủ đề:
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN

® GƯƠNG MẶT THƯƠNG HIỆU
Doc bao tin tuc VTC News Hung Thinh
Doc bao tin tuc VTC News Hung Thinh