Tàn sát cá voi, bãi biển nhuộm đỏ máu


Tập tục săn giết cá voi của người dân quần đảo Faroe, Đan Mạch đã tồn tại được 400 năm

Tập tục săn giết cá voi của người dân quần đảo Faroe, Đan Mạch đã tồn tại được 400 năm

Người dân địa phương coi đây là một truyền thống văn hóa không thể xóa bỏ

Người dân địa phương coi đây là một truyền thống văn hóa không thể xóa bỏ

Một thanh niên địa phương đứng xem người dân săn giết cá voi

Một thanh niên địa phương đứng xem người dân săn giết cá voi

Những con cá voi được lùa vào bờ, sau đó bị giết mổ

Những con cá voi được lùa vào bờ, sau đó bị giết mổ

Chỉ qua một đêm, vùng biển ở quần đảo Faroe của Đan Mạch đã nhuốm đỏ máu của cá voi

Chỉ qua một đêm, vùng biển ở quần đảo Faroe của Đan Mạch đã nhuốm đỏ máu của cá voi

Người dân địa phương tàn sát cá voi theo tập tục truyền thống

Người dân địa phương tàn sát cá voi theo tập tục truyền thống

Sau khi mổ xẻ cá voi, người dân cắt thịt chia đều cho những người khác

Sau khi mổ xẻ cá voi, người dân cắt thịt chia đều cho những người khác

Vùng biển ở quần đảo Faroe đã nhuốm đỏ màu máu của cá voi

Vùng biển ở quần đảo Faroe đã nhuốm đỏ màu máu của cá voi

Những con cá voi bị làm thịt theo tập tục

Những con cá voi bị làm thịt theo tập tục

Có khoảng 48.000 cư dân sinh sống trên đảo Faroe

Có khoảng 48.000 cư dân sinh sống trên đảo Faroe

Tập tục săn giết cá voi man rợ ở Đan Mạch

Tập tục săn giết cá voi man rợ ở Đan Mạch

Vùng biển ở quần đảo Faroe nhuốm máu cá voi

Vùng biển ở quần đảo Faroe nhuốm máu cá voi

Người dân địa phương mổ xẻ lấy thịt cá voi

Người dân địa phương mổ xẻ lấy thịt cá voi

Rùng mình tập tục săn giết cá voi ở Đan Mạch

Rùng mình tập tục săn giết cá voi ở Đan Mạch

   
Tập tục săn giết cá voi của người dân quần đảo Faroe, Đan Mạch đã tồn tại được 400 năm

Tập tục săn giết cá voi của người dân quần đảo Faroe, Đan Mạch đã tồn tại được 400 năm

Người dân địa phương coi đây là một truyền thống văn hóa không thể xóa bỏ

Người dân địa phương coi đây là một truyền thống văn hóa không thể xóa bỏ

Một thanh niên địa phương đứng xem người dân săn giết cá voi

Một thanh niên địa phương đứng xem người dân săn giết cá voi

Những con cá voi được lùa vào bờ, sau đó bị giết mổ

Những con cá voi được lùa vào bờ, sau đó bị giết mổ

Chỉ qua một đêm, vùng biển ở quần đảo Faroe của Đan Mạch đã nhuốm đỏ máu của cá voi

Chỉ qua một đêm, vùng biển ở quần đảo Faroe của Đan Mạch đã nhuốm đỏ máu của cá voi

Người dân địa phương tàn sát cá voi theo tập tục truyền thống

Người dân địa phương tàn sát cá voi theo tập tục truyền thống

Sau khi mổ xẻ cá voi, người dân cắt thịt chia đều cho những người khác

Sau khi mổ xẻ cá voi, người dân cắt thịt chia đều cho những người khác

Vùng biển ở quần đảo Faroe đã nhuốm đỏ màu máu của cá voi

Vùng biển ở quần đảo Faroe đã nhuốm đỏ màu máu của cá voi

Những con cá voi bị làm thịt theo tập tục

Những con cá voi bị làm thịt theo tập tục

Có khoảng 48.000 cư dân sinh sống trên đảo Faroe

Có khoảng 48.000 cư dân sinh sống trên đảo Faroe

Tập tục săn giết cá voi man rợ ở Đan Mạch

Tập tục săn giết cá voi man rợ ở Đan Mạch

Vùng biển ở quần đảo Faroe nhuốm máu cá voi

Vùng biển ở quần đảo Faroe nhuốm máu cá voi

Người dân địa phương mổ xẻ lấy thịt cá voi

Người dân địa phương mổ xẻ lấy thịt cá voi

Rùng mình tập tục săn giết cá voi ở Đan Mạch

Rùng mình tập tục săn giết cá voi ở Đan Mạch

   
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN