Tân Chủ tịch UBND tỉnh An Giang là ai?

Thời sựThứ Hai, 27/05/2019 15:06:00 +07:00

Ông Nguyễn Thanh Bình được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngày 27/5, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh An Giang, khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 10 (kỳ họp bất thường) để kiện toàn công tác nhân sự và xem xét những vấn đề thuộc thẩm quyền.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh An Giang thống nhất miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021, đối với ông Vương Bình Thạnh (nghỉ hưu).  Bên cạnh đó, HĐND tỉnh An Giang bầu ông Nguyễn Thanh Bình - Quyền Chủ tịch UBND tỉnh An Giang giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh An Giang (nhiệm kỳ 2016-2021).

an-giang-co-tan-chu-tich-tinh

Ông Nguyễn Thanh Bình (thứ tư, từ trái qua) được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh An Giang.

Ông Nguyễn Thanh Bình (sinh năm 1964, tại huyện Châu Phú, tỉnh An Giang). Ông Bình có trình độ Tiến sĩ Giáo dục học.

Trước khi được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, ông Bình từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Giám đốc và Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang; Bí thư Thị ủy Tân Châu; Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang.

Ngày 11/4/2019, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 397/QĐ-TTg giao quyền Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2016-2021 cho ông Bình. 

THANH TIẾN
Bình luận
vtc.vn