Tân Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng sẽ làm việc gì đầu tiên?

Kinh tếThứ Bảy, 25/05/2013 09:05:00 +07:00

Tân Bộ trưởng Bộ Tài chính thẳng thắn: “Sẽ quyết liệt trong chính sách tài khóa, giảm mạnh chi và tăng giải pháp nhằm chống thất thoát nguồn thu cho ngân sách".

Tân Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng thẳng thắn: “Sẽ quyết liệt trong chính sách tài khóa, giảm mạnh chi và tăng giải pháp nhằm chống thất thoát nguồn thu cho ngân sách Nhà nước”.

- Xin chúc mừng ông trên cương vị mới. Ngồi ghế Bộ trưởng Tài chính trong bối cảnh cân đối ngân sách khó khăn như hiện nay, ông định hướng chính sách tài khóa năm nay như thế nào?

Tôi nhận thức rõ điều đó và sẽ tiếp tục bám sát việc triển khai Nghị quyết 31/2012 ngày 8/11/2012 của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tếxã hội năm 2013, Nghị quyết 01 ngày 7/1/2013 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2013 và Nghị quyết 02 ngày 2/1/2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu như người tiền nhiệm đã làm.

ông ĐInh Tiến DŨng
Điểm mới tôi sẽ làm là tập trung nắm chắc tình hình nợ công, đảm bảo an toàn về nợ và an ninh tài chính quốc gia theo các luật của Quốc hội và quy chuẩn quốc tế. 
Theo đó, sẽ tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa thắt chặt, triệt để tiết kiệm, phục vụ mục tiêu tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, lạm phát đạt mức thấp hơn, tăng trưởng kinh tế cao hơn năm 2012…

Việc quan trọng hàng đầu là đảm bảo cân đối thu chi ngân sách và tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài khóa, thực hiện công khai minh bạch để tăng cường sự kiểm tra giám sát của nhà nước và xã hội.

Thực ra chủ trương của chúng ta tốt, nhưng tổ chức thực hiện chưa thực sự đột phá nên kết quả thực hiện chưa được như mong muốn, nền kinh tế đang cần có chính sáchh đột phá.

- Ở cương vị Bộ trưởng Bộ Tài chính, ông sẽ đặt ra cho mình những công việc ưu tiên gì trong ngắn và trung hạn?

Ưu tiên đầu tiên của tôi là nắm tình hình thu - chi ngân sách nhà nước; các giải pháp để tăng thu ngân sách nhà nước; chống thất thu ngân sách, xử lý nợ đọng; giảm chi ngân sách, thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong chi tiêu ngân sách…

Những việc này sẽ giúp giải quyết trước mắt những khó khăn cho ngân sách Nhà nước. Về lâu dài phải tiếp tục triển khai những chính sách tài khóa nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu theo Nghị quyết 02 của Chính phủ.

Tân Bộ trưởng Tài chính: Không kiềm chế chi, sẽ vỡ “túi tiền quốc gia” 1Chúng ta phải nhìn nhận thực tế là tình hình kinh tế đang rất khó khăn, và chúng ta cần phải có thêm thời gian để đánh giá xem các giải pháp hiện nay có giải quyết được những khó khăn này không. Ông Đinh Tiến Dũng

Điểm mới tôi sẽ làm là tập trung nắm chắc tình hình nợ công, đảm bảo an toàn về nợ và an ninh tài chính quốc gia theo các luật của Quốc hội và quy chuẩn quốc tế. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện cải cách các chính sách thuế, phí và thu ngân sách Nhà nước phù hợp để khuyến khích sản xuất tiêu dùng, cải thiện đời sống nhân dân, khuyến khích doanh nghiệp phát triển, nuôi dưỡng nguồn thu nhưng phải đảm bảo cân đối được ngân sách Nhà nước.

 

Việc đầu tiên là chống thất thu ngân sách để bù đắp, lâu nay tỷ lệ thất thu ngân sách không nhỏ, và đó là sự thiệt thòi lớn cho “túi tiền quốc gia”.


 
Ngoài ra, việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý giá, đặc biệt là giá một số mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, điện, các dịch vụ công… hướng tới thị trường theo lộ trình. Tôi sẽ làm quyết liệt vì giá những mặt hàng này ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân.


Như đối với giá xăng, tôi sẽ cho rà soát lại Nghị định 84, quỹ bình ổn giá xăng dầu. Tôi vẫn mong muốn giá xăng dầu phải theo thị trường, như vậy người dân sẽ ý thức hơn, tiết kiệm hơn trong sử dụng xăng dầu…

Còn đối với giá điện cũng cân nhắc việc điều chỉnh dần theo cơ chế thị trường, tránh các cú sốc do điều hành chính sách, ảnh hưởng đến doanh nghiệp và người dân như thời gian vừa qua.

Bài toán khó nhất hiện nay là việc cân đối giữa lạm phát với tăng trưởng, do đó ngành tài chính sẽ kiên định bám nghị quyết Quốc hội, làm sao đảm bảo dự toán ngân sách Nhà nước.

- Tại phiên họp vừa qua của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng có nói “túi tiền quốc gia đang hụt dần". Như vậy theo dự báo khả năng thu ngân sách năm 2013 khó đạt được như dự toán do nền kinh tế còn nhiều khó khăn. Ông sẽ đề ra những giải pháp nào để hoàn thành mục tiêu cân đối ngân sách năm 2013?

Việc đầu tiên là chống thất thu ngân sách để bù đắp, lâu nay tỷ lệ thất thu ngân sách không nhỏ, và đó là sự thiệt thòi lớn cho “túi tiền quốc gia”. Trong thời gian tới Bộ Tài chính sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm toán để chống thất thu ngân sách Nhà nước như xử lý trốn thuế, nợ đọng thuế, kiểm tra chống các hành vi chuyển giá, buôn lậu, tăng cường chế tài thực thi nghiêm pháp luật về thuế.

Đồng thời quán triệt tiết kiệm chi, cắt bỏ các khoản chi không thực sự cần thiết đảm bảo các khoản chi trong dự toán được duyệt, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, tham nhũng trong chi tiêu ngân sách.

Bên cạnh đó, rà soát các giải pháp để kích thích tiêu đùng, kích thích sản xuất kinh doanh phát triển, tiến tới tạo đà tăng trưởng kinh tế. Rà soát tình hình thực hiện các chính sách, giãn, hoãn thuế, miễn giảm thuế, xem xét tỷ lệ động viên phù hợp để nuôi dưỡng nguồn thu, kích thích sản xuất kinh doanh phát triển, đảm bảo cân đối ngân sách.

- Nếu tốc độ tăng GDP năm nay không đạt 5,5% như dự kiến, hoạt động sản xuất - kinh doanh vẫn tiếp tục khó khăn, thu ngân sách rất khó hoàn thành mục tiêu thì sẽ ảnh hưởng đến việc bảo đảm mức bội chi 4,8% cũng như bảo đảm các chỉ tiêu nợ công như Quốc hội đặt ra. Nếu kịch bản này xảy ra theo ông cần phải xử lý thế nào?

Chúng ta phải nhìn nhận thực tế là tình hình kinh tế đang rất khó khăn, và chúng ta cần phải có thêm thời gian để đánh giá xem các giải pháp hiện nay có giải quyết được những khó khăn này không. Riêng tôi cho rằng cũng phải có các phương án tính toán, các kịch bản có thể xảy ra để báo cáo với Quốc hội.

Nhưng dù thế nào thì ngành tài chính cũng cần phải quyết tâm cao nhất để thực hiện với kết quả cao nhất dự toán ngân sách Nhà nước năm 2013 đã được Quốc hội phê chuẩn.

Đồng thời cần tiếp tục đề xuất các giải pháp thực hành tiết kiệm chống lãng phí đến mức tối đa có thể. Nguồn thu đã khó khăn mà không kiềm chế nguồn chi chắc chắn sẽ vỡ “túi tiền quốc gia”…

- Như vậy, trong chính sách điều hành của ông sẽ kiên quyết giảm chi. Vậy ông sẽ giảm chi ở đầu tư công, chi thường xuyên, chi đầu tư phát triển?

Việc đầu tiên là tăng thu, nhưng không phải là tăng “cơ học” theo cách thu thêm nhiều khoản mới, mà phải biết nuôi dưỡng nguồn thu, tuy là khó nhưng vẫn phải làm quyết liệt.

Trong giai đoạn tới sẽ tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng đề ra, qua đó tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ chế chính sách thu ngân sách Nhà nước, tăng cường công tác quản lý thu ngân sách Nhà nước, tập trung chống thất thu, xử lý nợ đọng thuế, phấn đấu hoàn thành mức cao nhất dự toán thu.

Đẩy nhanh nhiệm vụ chi đầu tư phát triển đồng thời tăng cường kiểm soát chi ngân sách Nhà nước, đảm bảo tiết kiệm, chặt chẽ, hiệu quả. Điều hành ngân sách chủ động, tích cực phù hợp khả năng thu ngân sách Nhà nước, đảm bảo cân đối ngân sách các cấp…

Về giảm chi, tôi biết cũng không kém phần khó khăn nhưng ngành tài chính đã quyết tâm là sẽ làm được. Trong thời gian tới sẽ tiến hành rà soát các nhiệm vụ chi thường xuyên, ưu tiên chi cho con người như chi cho lương và tính chất lương. Ưu tiên các khoản chi đảm bảo hoạt động bình thường của cơ quan, đơn vị, các khoản chi an sinh xã hội, chi đầu tư các công trình quan trọng.

Tôi sẽ quán triệt tiết kiệm, không ban hành chính sách chế độ mới làm tăng chi ngân sách Nhà nước. Cắt giảm hoặc lùi thời gian các nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết như các khoản chi mua sắm trang thiết bị, ôtô.

Bên cạnh đó cần hạn chế tối đa hội nghị hội thảo quốc gia, lễ khởi công, khánh thành, công bố quyết định. Tiết giảm tối thiểu 20% chi phí điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, xăng dầu… Tiết kiệm tối thiểu 30% dự toán kinh phí đã phân bổ cho các nhiệm vụ chi như lễ hội, tiếp khách, hội nghị, hội thảo, đi công tác nước ngoài…

Bên cạnh đó sẽ thực hiện cắt giảm dự toán chi, thu hồi bổ sung nguồn dự phòng ngân sách Trung ươngngân sách địa phương đối với vốn đầu tư và kinh phí đầu tư đã giao trong dự toán 2013 của bộ, cơ quan Trung ương và địa phương đến 30/6/2013 chưa phân bổ hoặc phân bổ không đúng quy định. Vốn đầu tư thuộc kế hoạch 2013 mà đến 30/6/2013 chưa triển khai thực hiện và các khoản vốn, kinh phí đơn vị sử dụng sai qui định…

- Ghế Bộ trưởng Bộ Tài chính luôn luôn là chiếc “ghế nóng”, cho dù đã trải qua nhiều vị trí công tác cũng “nóng” như Chủ tịch tỉnh Điện Biên, Bí thư tỉnh Ninh Bình và Tổng kiểm toán Nhà nước, với vị trí mới này ông đã cảm nhận được sức nóng chưa?

Là người trải qua nhiều cương vị, trọng trách, nên tôi hiểu mỗi vị trí mình phải đối diện với những khó khăn, thách thức khác nhau, và tôi luôn sẵn sàng với công việc được giao phó.

Tôi sẽ cố gắng làm tốt nhất nhiệm vụ được Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phân công và Quốc hội tín nhiệm giao phó.
Theo Vneconomy

Bình luận
vtc.vn