Tân Bí thư Đà Nẵng vạch ra hai nhiệm vụ 'tối thượng' trước mắt

(VTC News) - Tân Bí thư thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa đã vạch ra 2 nhiệm vụ tối quan trọng trong những ngày đầu nhậm chức.

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113

Truyền hình Văn hóa giải trí

Truyền hình quốc tế

Truyền hình kinh tế