Tại sao tóc con người bạc đi khi về già?

Khi con người lớn tuổi hơn các tế bào nang tóc sẽ chết dần, đồng thời lượng melanin cũng giảm làm cho tóc trở nên bạc hoặc trắng.

Bình luận

An toàn thực phẩm

Bệnh và thuốc

Dinh dưỡng