Tại sao chúng ta không nhớ gì về lúc mới chào đời?

Hầu hết chúng ta khi lớn lên đều không nhớ được gì về thời gian đầu đời của mình và những ký ức tuổi thơ thường bắt đầu vào khoảng năm 2 tuổi, đó là do cơ chế tạo ký ức của não.

Bình luận

An toàn thực phẩm

Bệnh và thuốc

Dinh dưỡng