Tại sao bé trai và bé gái lại nhận dinh dưỡng khác nhau từ sữa mẹ?

Các chất dinh dưỡng trong sữa mẹ thường biến đổi để đáp ứng nhu cầu khác nhau theo giới tính của đứa trẻ.

Bình luận

An toàn thực phẩm

Bệnh và thuốc

Dinh dưỡng