• TRANG CHỦ
  • Thế giới

Sức mạnh tên lửa liên lục địa nguy hiểm bậc nhất thế giới

Topol-M là tổ hợp tên lửa thế hệ thứ 4 của Liên Xô trước đây hay Nga hiện nay

Topol-M là tổ hợp tên lửa thế hệ thứ 4 của Liên Xô trước đây hay Nga hiện nay

Tên lửa này do Viện công nghệ nhiệt Matxcơva nghiên cứu

Tên lửa này do Viện công nghệ nhiệt Matxcơva nghiên cứu

Nắp hầm phóng tên lửa

Nắp hầm phóng tên lửa

Topol-M phóng thử nghiệm năm 2001

Topol-M phóng thử nghiệm năm 2001

Tổng thống Putin thị sát các xe tên lửa

Tổng thống Putin thị sát các xe tên lửa

Tên lửa Topol-M diễu hành trên Quảng trưởng Đỏ

Tên lửa Topol-M diễu hành trên Quảng trưởng Đỏ

Tên lửa Topol-M dài 22.7m

Tên lửa Topol-M dài 22.7m

Tầm bắn tối đa của Topol-M là 10.500km

Tầm bắn tối đa của Topol-M là 10.500km

Các hệ thống tên lửa Topol-M diễu hành tên Quảng trường Đỏ

Các hệ thống tên lửa Topol-M diễu hành tên Quảng trường Đỏ

Các hệ thống tên lửa Topol-M diễu hành tên Quảng trường Đỏ

Các hệ thống tên lửa Topol-M diễu hành tên Quảng trường Đỏ

Nhân viên quân sự lau chùi hệ thống tên lửa

Nhân viên quân sự lau chùi hệ thống tên lửa

Các hệ thống tên lửa Topol-M diễu hành tên Quảng trường Đỏ

Các hệ thống tên lửa Topol-M diễu hành tên Quảng trường Đỏ

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất