• TRANG CHỦ
  • Thế giới

Sức mạnh đặc nhiệm Spetsnaz Nga

Những người lính hỗ trợ nhau thực hiện bài kiểm tra

Những người lính hỗ trợ nhau thực hiện bài kiểm tra

Phần kiểm tra liên quan đến chiến tranh hóa học

Phần kiểm tra liên quan đến chiến tranh hóa học

Lội bùn đất

Lội bùn đất

Màn đối kháng đầy nhiệt huyết

Màn đối kháng đầy nhiệt huyết

Hành quân qua sông, suối

Hành quân qua sông, suối

Binh sỹ được đưa vào giới hạn cực độ để thử sức mạnh

Binh sỹ được đưa vào giới hạn cực độ để thử sức mạnh

Vượt tường rào

Vượt tường rào

Những người hoàn thành bài kiểm tra sẽ được trao mũ nồi đỏ, như một sự công nhận về khả năng của họ

Những người hoàn thành bài kiểm tra sẽ được trao mũ nồi đỏ, như một sự công nhận về khả năng của họ

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất