Chuyên đề: Xứ Catalan đòi độc lập

22/12
Năm 2017
01/11
Năm 2017
29/10
Năm 2017
28/10
Năm 2017
27/10
Năm 2017
21/10
Năm 2017
12/10
Năm 2017
Cựu lãnh đạo Catalan bị phế truất có thể trở lại cầm quyền

Tây Ban Nha ra tối hậu thư cho Catalan

Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy cảnh báo chính quyền trung ương có thể sẽ áp dụng điều 155 trong Hiếp pháp để tước quyền tự trị của Catalan nếu khu vực này vẫn tuyên bố độc lập.

9/10
Năm 2017