Chuyên đề: Vụ xả súng ở Las Vegas Mỹ

03/10
Năm 2017
Những vụ xả súng chấn động nước Mỹ

Những vụ xả súng chấn động nước Mỹ

Mặc dù chính quyền nhiều bang của Mỹ đã ban hành những bộ luật rất chặt chẽ liên quan quản lý và sử dụng súng, song những vụ xả súng chấn động nước Mỹ vẫn diễn ra và gần đây nhất là vụ xả súng ngày 1/10.

02/10
Năm 2017