Chuyên đề: Tình hình xã Đồng Tâm Mỹ Đức

22/04
Năm 2017
21/04
Năm 2017
Người dân Đồng Tâm đã thả 19 cán bộ, chiến sĩ còn lại

Toàn bộ diễn biến vụ việc ở xã Đồng Tâm

Chiều 20/4, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã đến huyện Mỹ Đức để làm việc, tại đây thanh tra TP Hà Nội cũng đã công bố quyết định thanh tra toàn diện việc sử dụng đất sân bay Miếu Môn và khu vực đồng Sênh.

20/04
Năm 2017