Chuyên đề: Thanh niên vi phạm luật giao thông còn chửi bới, dọa đánh cảnh sát Phú Thọ