Chuyên đề: Tạm dừng lưu hành 5 ca khúc trước 1975

16/03
Năm 2017
15/03
Năm 2017
'Không nên phổ biến những ca khúc viết về lính Cộng hòa'

Tạm dừng lưu hành 5 ca khúc trước 1975: Phải xem xét kỹ những bài hát về lính Cộng hoà

"Công chúng đôi khi không biết được những câu chuyện đằng sau các ca khúc, còn các ca sĩ có trình độ hạn chế, họ chỉ muốn thể hiện những bài nào dễ hát, dễ thuộc, dễ nổi tiếng, vì thế, mới cần đến sự quản lý của các cơ quan có thẩm quyền" - nhạc sĩ Thụy Kha.

13/03
Năm 2017