Chuyên đề: Quan điểm lạ lùng về lòng yêu nước của ông Tổng thống Hàn Quốc

16/06
Năm 2017
Video: Hàn Quốc giải thích phát ngôn của Tổng thống, Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng

Video: Hàn Quốc giải thích phát ngôn của Tổng thống, Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng

Sau khi Hàn Quốc giải thích về phát ngôn của ông Moon Jae-in liên quan cựu binh nước này tham gia Chiến tranh Việt Nam, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết, lãnh đạo Việt Nam và Hàn Quốc đã đạt được nhận thức chung về việc gác lại quá khứ, hướng tới tương lai.

15/06
Năm 2017
14/06
Năm 2017
12/06
Năm 2017
11/06
Năm 2017
9/06
Năm 2017
Video: Hàn Quốc giải thích phát ngôn của Tổng thống, Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng

Đâm thuê, chém mướn là muôn đời xấu xa!

TS Nguyễn Sĩ Dũng lên án bài phát biểu của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, trong đó có nội dung nói rằng nền kinh tế Hàn Quốc có thể tăng trưởng được là nhờ vào sự cống hiến và hy sinh của các cựu binh chiến tranh Việt Nam.