Chuyên đề: Nước mắm Việt Nam an toàn

25/10
Năm 2016
24/10
Năm 2016
23/10
Năm 2016
22/10
Năm 2016
21/10
Năm 2016
Sự cố truyền thông 'nước mắm có thạch tín': Masan ‘bốc hơi’ gần 2.800 tỷ đồng

Công bố nước mắm chứa asen của Vinatas bị Bộ NN&PTNT bác bỏ

Xung quanh việc công bố 67% nước mắm có hàm lượng asen vượt ngưỡng cho phép của Vinastas, Cục Chế biến nông lâm thủy sản và nghề muối, Bộ NN&PTNT cho rằng, công bố kết quả khảo sát chất lượng nước mắm có chứa asen (thạch tín) hữu cơ là sơ sài, vội vàng, các thông tin cơ bản chưa minh bạch.

20/10
Năm 2016
19/10
Năm 2016
18/10
Năm 2016
15/10
Năm 2016
13/10
Năm 2016