Chuyên đề: Nghệ An được doanh nghiệp tặng 2 xe sang: Thông tin mới nhất

10/03
Năm 2017
Doanh nghiệp tặng xe sang cho Nghệ An lên tiếng

Doanh nghiệp tặng xe sang cho Nghệ An lên tiếng

Lãnh đạo doanh nghiệp tặng xe cho Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An cho biết, doanh nghiệp tặng xe nhằm tạo điều kiện để lãnh đạo tỉnh công tác phục vụ nhân dân, nếu tỉnh trả lại xe thì công ty sẽ nhận lại.

9/03
Năm 2017
08/03
Năm 2017