Chuyên đề: Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10

18/10
Năm 2018
16/10
Năm 2018
Những tấm thiệp chúc mừng 20/10 đẹp nhất 2018

Ý nghĩa, lịch sử ngày 20/10 ngày phụ nữ Việt Nam

Ý nghĩa, lịch sử ngày 20/10 không phải ai cũng biết. Trải qua nhiều thăng trầm của xã hội, chị em luôn luôn thể hiện vai trò tích cực, đảm đang, với tấm lòng nhân hậu đã đóng góp nhiều công sức cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giành độc lập cho đất nước.

20/10
Năm 2017
19/10
Năm 2017