Chuyên đề: Hàng trăm cảnh sát truy bắt kẻ sát hại dã man 5 phu trầm