Chuyên đề: Giáo sư Nguyễn Anh Trí về hưu

04/10
Năm 2017
03/10
Năm 2017
Cả bệnh viện khóc nghẹn tiễn Giáo sư Nguyễn Anh Trí về hưu: Chuyện thường sao lạ lùng giữa thời nay?

Video: Trào nước mắt giây phút chia tay Giáo sư Nguyễn Anh Trí

Giáo sư Nguyễn Anh Trí về hưu trong những cái ôm siết chặt, những giọt nước mắt quyến luyến của gần 1.000 cán bộ, nhân viên, bệnh nhân Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, những người cùng gắn bó, đồng cam cộng khổ với ông suốt 14 năm qua.

30/9
Năm 2017