Chuyên đề: Danh hài Hoài Linh 'ngâm' hơn 14 tỷ đồng tiền cứu trợ miền Trung

03/06
Năm 2021
29/05
Năm 2021
25/05
Năm 2021
Hoài Linh cần liên hệ trực tiếp các nhà hảo tâm để giải quyết số tiền 13 tỷ đồng

Vài lời với nghệ sĩ Hoài Linh

(VTC News) - Tiền ủng hộ đồng bào lũ lụt phải đến kịp thời mới gọi là cứu trợ, để chậm trễ thì Hoài Linh cần chân thành xin lỗi, chứ không thể tươi cười giải thích như ở video.

24/05
Năm 2021
22/05
Năm 2021
21/05
Năm 2021