Sống đẹp

Cơn đói lả trong 'lớp học gió'

Cơn đói lả trong 'lớp học gió' 0

Bố mẹ đi “ngủ nương” tìm thảo quả, tam thất để bán, chục ngày trời không về, bỏ những đứa trẻ La Hủ ở nhà hai, ba ngày không hạt cơm vào bụng, đến lớp lịm đi vì đói.